Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Ернесто Нориега Стефанов 

2018-06-19 12:50:27
Ернесто Нориега Стефанов е собственик и управител на българската фирма Парадайс Електрик Консулт, която е специализирана в катодна защита, мълниезащита, заземителни инсталации, защита от пренапрежения, качество на енергия и електромагнитна съвместимост. Автор е на първата книга за мълниезащита в България „Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи“ издадена през 2013 година. В България влиза в екипа от експерти и специалисти, подготвили Наредба 4/ 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Освен това е представил няколко технически статии в няколко научни събития в Испания, България, Бразилия, Колумбия, Аржентина, Куба, Венецуела и Полша. Ернесто Нориега Стефанов е инициатор и организиратор на форума “Корожън Превеншън Балкънс” 2018.

 Прилагането на системи за катодна защита в България надвишава 50 години. През този период технологиите за катодна защита инсталирани в България, са били произведени предимно в Русия и България. В повечето стандарти, които до момента се прилагат за проектиране, изграждане и диагностика на тези системи се използват като източници предимно руски критерии и стандарти.  България може да спести милиони лева всяка година, ако прилага съвременни методи за катодна защита. Имайки предвид, всичко това правителството и държавните институции трябва да обръщат по-сериозно внимание на тази много важна тема. В момента в България има доста фактори, които влияят за развитието на катодната защита. Поради тази причина, трябва в най-скоро време да се предприемат спешни мерки от най-високо до най-ниско ниво за разбиране важността на проблема и неговото разрешаване. Всичко това може да се постигне с обучение, сертификация на специалистите, актуализация на съществуващите стандарти и критерии и модернизация на действащите системи за катодна защита.

 

 

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: