Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Etra

2017-02-09 10:04:42ЕТРА е бизнес група, която предлага високотехнологични решения за оптимално управление на услугите за хората. Компанията разполага с широка гама от решения в областта на:
ТРАФИКА
ТРАНСПОРТА
ОСВЕТЛЕНИЕТО И ЕНЕРГЕТИКАТА,
СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛА
КОМУНИКАЦИИТЕ
УПРАВЛЕНИЕТО
ВОДНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

ЕТРА е глобална технологична компания - „Център за върхови постижения за смарт градове“, благодарение на своята интензивна дейност в изследователските и развойните дейности, както и иновациите на смарт технологии. Мисията на компанията е да предостави на обществото най-модерните решения в сферата на мобилността, осветлението, енергетиката, сигурността и комуникациите.

ЕТРА умело съчетава технологичния модел за „Смарт град“ с конкретни решения, които осезаемо подобряват качеството на живот на гражданите и ефективността при използването на ресурсите – човешки, материални, екологични ... – чрез управление на градските услуги, независимо дали публични, или частни.

ЕТРА присъства в цялата верига на добавената стойност: от идеята до осъществяването на дадено технологично решение, което отговаря на нуждите на клиента; и винаги надминава и най-високите очаквания.
 

 

 

Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: