Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ЕuroAce


EuroACE - Европейският алианс на компаниите за енергийна ефективност в сгради работи за насърчаване на енергийната ефективност в сградите във всички релевантни политики на Европейския Съюз. Алиансът се формира от водещи европейски фирми, които се занимават с производство, разпространение и инсталиране на продукти и услуги за енергоспестяване.

Мисията на алианса е да работи съвместно с европейските институции и други заинтересовани страни, за да подпомогне процеса към по ефективно използване на енергията в сградите, като по този начин цели намаляване на въглеродните емисии и по-добра енергийна сигурност.


http://www.euroace.org/

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: