Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

European Biogas Association

2018-08-02 16:43:03
Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията. Сред основните цели на асоциацията са активното насърчаване и развитие на устойчивото производство и използване на биогаз и биометан в цяла Европа. Създадена е също така широка мрежа от национални организации, научни институти и компании. През 2017 г. сдружението наброява повече от 90 членове от цяла Европа и установява сътрудничество с биогаз асоциации извън Континента.

http://european-biogas.eu/


 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: