ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

EUWID Neue Energien

 

EUWID Neue Energien предлага преглед на най-новото развитие на пазарите на енергия от възобновяеми източници и иновационни енергийни концепции. Фокусът на новините е поставен върху използването на биомаса за производство на енергия, развитието на пазарите за енергийни продукти от  слънчеви, вятърни, геотермални мощности. Публикациите са допълнени със статии от областта на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, електрическата мобилност и производство на енергия с ниски CO2 от въглища.

 

http://www.euwid-energie.de/

 

 

 

 

 

Свързани новини: