ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Eвропейска асоциация за компоненти в асансьорната индустрия – ELCAТя е основана през 1998 г. в Брюксел и е създадена по силата на белгийското законодателство. ELCA си сътрудничи с всички производители на компоненти в Европа. Нейната роля е да представлява, разработи и защититава интереса на своите членове.

Фокусира се върху защитата на микро-, малки и средни предприятия (МСП) в областта на производството, монтажа и услугите в сектора.

http://www.elca-eu.org/

 

 

 

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел: