ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Европейска Биогаз Асоциация

Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията. Сред основните цели на асоциацията са активното насърчаване и развитие на устойчивото производство и използване на биогаз и биометан в цяла Европа. Създадена е също така широка мрежа от национални организации, научни институти и компании. През 2017 г. сдружението наброява повече от 90 членове от цяла Европа и установява сътрудничество с биогаз асоциации извън Континента.

http://european-biogas.eu/


 

Свързани новини: