Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Европейска федерация по инженерна химия 

За контакти:
http://efce.info/

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: