Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Начало > Събития > Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > Еко новини > Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Покажи Страниците
2012-11-21 09:49:19

Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

 

УЧАСТВАЙТЕ В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЕСНО) 17 – 25 НОЕМВРИ 2012 Г. Под патронажа на Янез Поточник - Еврокомисар за околна среда.Партньор на Save the Planet


На вниманието на организации, сдружения и инициативни групи, работещи за  околната среда в Република България

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,


Асоциацията на еколозите от общините в България - АСЕКОБ, се обръща към Вас с покана да се присъедините към организирането и провеждането за първи път в България на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2012.

Стартирала с подкрепата на Европейската комисия – програма LIFE+, Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) ще се проведе за четвърти път в страните от Европейския съюз в периода 17-25 ноември 2012 г., под патронажа на Комисаря за околна среда Янез Поточник.

Благодарение на успеха на предишните си издания през 2009-2011 г., ЕСНО вече играе ключова роля в повишаването на осведомеността по отношенние на стратегиите и политиките за предотвратяване на отпадъците в държавите-членки на Европейския съюз. За участие се привличат възможно най-голям брой заинтересовани страни и планираните дейности се провеждат в цяла Европа по едно и също време - в една и съща седмица.

ЕСНО ще бъде ключово събитие за насърчаване на устойчиви действия за намаляване на отпадъците и изтъкване на влиянието на потреблението върху околната среда и промяната на климата. По време на ЕСНО различните  участници, включително асоциации и мрежи от организации, училища, университети, държавни и местни администрации, представители на бизнеса, организации по оползотворяване на отпадъците и други, ще насочат своите действия за предотвратяване образуването на отпадъци, фокусирани върху различните етапи на продуктовия цикъл, като се започне от производството до потреблението и повторната употреба.

През 2011 г. в дните на Европейската седмица за намаляване на отпадъците са се включили 32 държави и са осъществени повече от 7000 инициативи. Очакванията са през 2012 г. този успех да се повтори и дори да се постигнат по-добри резултати.

Защо да се включите в провеждането на ЕСНО:

• Така вашата организация или група, ще стане част от мрежа от организации и институции, активно участващи в популяризиране на идеите за намаляване на отпадъците, ще има възможност да се възползва от опита и добрите практики в други страни;
• Ще ви бъде предоставен официалния ЕСНО Communication Toolkit и ще можете да се възползвате от популяризиране в медиите на вашето участие в европейски проект;
• ЕСНО е една уникална възможност за включване на заинтересованите страни и гражданите от вашия район с дейности за намаляване на отпадъците и устойчиво потребление;
• Вашето участие в ЕСНО ще бъде отразено на интернет страницата на ЕСНО (ewwr.eu);
• Ще бъде организиран Европейски конкурс за най-добрите идеи - ЕСНО Награди 2012;
• Ще имате възможност да допринесете за концепцията на бъдещите издания ЕСНО.Как да се включите:

1.  Като Организатор на ЕСНО:

a.  За да станете Организатор на ЕСНО през 2012 г. трябва да се запознаете и подпишете приложената Хартата на Организаторите. След това моля да я изпратете по електронната поща на ewwr@bamee.org  (или по факс до +359 44 662216) не по-късно от 4 ноември 2012.

b.  След това поканете и насърчете  организации, институции и индивидуални участници за представяне на проекти, свързани с намаляване образуването на отпадъците. Участниците следва да регистрират своите проекти на страницата на ЕСНО: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php .

c.  Всички Организатори ще бъдат поканени за участие в Националната конференция за намаляване образуването на отпадъците на 22 ноември 2012 г. в гр. София.

2.  Като участник:

a.  Формулирайте своята идея за проект за намаляване образуването на отпадъците.

b.  Регистрирайте Вашата идея на страницата на ЕСНО: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php.

c.  Изпратете ни информация за проведените дейности и постигнати резултати на електронната поща ewwr@bamee.org или на адрес:

Ул. Д. Пехливанов №3-А, Сливен 8800, АСЕКОБ – за ЕСНО

За всяка допълнителна информация можете да се свържете с нас и на мобилен телефон +359 878 577973.

Очакваме Ви!

Екипът на ЕСНО и УС на АСЕКОБ

СофияС подкрепата на Министерството на околната среда и водите

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
През 2017 се включиха водещи компании от: Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Чехия и Швейцария, национални павилиони на Италия и Австрия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo