Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE)
Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE) е създаден с нестопанска цел. Той фокусира своята работа върху независими анализи и разпространение на знания, като подкрепя политиката, базирана на факти, в областта на енергийните характеристики на сградите.

Той е център на експертни познания в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Институтът извършва проучвания, организира събития и прави презентации, за да популяризира новостите. BPIE насърчава подходите за най-добри практики за подобряване на енергийните характеристики на сградите, като негова цел е да превърне сградния фонд в нисковъглеродна и устойчива среда.

За контакти:
http://bpie.eu/

 


Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: