Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Европейското стратегическо клъстерно партньорство GIVE с радост кани


 • всички компании, които имат интерес да отидат и установят бизнес в Тайван, Китай и Египет да участват и да получат знания
 • всички компании с опит в Китай, Тайван и Египет да споделят, дадат своя принос и подкрепа;
 • всички заинтересовани страни, клъстери, регионални и национални органи и организации за подкрепа на бизнеса, работещи за интернационализация и конкурентоспособност на малки и средни предприятия; да участват

в конференцията „GIVE“ Going International, 28 Ноември 2019 г. Скопие, Северна Македония.

КОИ СМЕ НИЕ?
Европейското стратегическо клъстерно партньорство GIVE включва 8 партньори от 6 държави и три региона. ИКТ клъстери от Албания, България, Северна Македония, Румъния и Сърбия в сътрудничество с Аутомотив Клъстер България, Аутомотив Клъстер Сърбия и Клъстер за зелени технологии от Латвия обединяват усилията си да подкрепят интернационализацията на МСП към развиващите се глобални пазари - Китай, Египет и Тайван.
Ние вярваме, че малки и средни предприятия от региона имат иновационен потенциал, за да продължат на глобалните пазари, като работят заедно в нова верига на стойност в областта на зелените и интелигентните технологии.

По време на събитието Партньорите GIVE ще:

 • Представят бъдещи възможности, които ще бъдат предоставени на МСП за установяване на успешен бизнес в Китай, Египет и Тайван.
   
 • Участват експерти от Европейската комисия, Информационното бюро на IRP; ENRICH Китай, маркетингови и консултантски компании, за да дадат информация за трите пазара
   
 • Участват компании, които вече работят в Китай, Египет и Тайван, за да споделят опит
   
 • Се осъществи интерактивна дискусия относно интернационализацията на МСП - бариери и възможности
   
 • Предостави възможност за B2B с компании и клъстери от 3 сектора и 9 държави - Албания, България, Северна Македония, Сърбия, Латвия, Румъния, Франция, Хърватия и Унгария.


Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVSQLSDNLTkojXW5p30WL8rh6jsdaG7PQBXMiQEkpFWrVuCg/viewform?fbclid=IwAR26yypZvnVhf5d2zt8gUduMCcfOLRoOjHt51mkVO8AZ7yPF_ByClo_ud0c


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: