Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Exeron - българско постижение в енергетиката

2013-11-14 06:30:51

Интервю с Александър Рангелов,
управител на Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)Моля представете накратко Вашите продукти и в кои области те намират приложение?

Към момента Ай Пи Ес произвежда 33 различни продукта. Нашите токозахранващи системи намират приложение в секторите ВЕИ, Телекомуникации, Енергетика, Отбрана, Селско стопанство, както и всяка друга област, където се цели постигането на сигурно и надеждно електрозахранване, съчетано с максимална ефективност.
 
Разкажете ни повече Exeron - хибридна модулна система за автономно захранване.

Разработихме Exeron преди около 2 години. Това бе нашата топ иновация. Системата получи признание в Мюнхен за първата и единствена модулна хибридна система в света. Сама по себе си идеята за използване, черпене и съхраняване на енергия от различни източници не е нова. Специалното в случая при Exeron е, че една платформа може едновременно да комбинира и управлява енергията от слънце, вятър, дизел генератор, акумулаторна батерия и мрежа, ако е налична такава. Тя се отличава със своята модулност, скалируемост, отказоустойчива структура, пълна интеграция на зарядни контролери, инверторни, управляващи и комуникационни модули.
 
Exeron позволява да се изгради автономна и интегрирана токозахранваща система с мощност до 65 MW на стъпки от 2 kW. Паралелно с това системата може да осигури съхранение на енергия в батерии – до 315 MWh. Exeron намира различни приложения – от захранване на помпи за вадене на вода, през захранване на единични къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, до захранване на цели жилищни квартали.
 
Къде виждате потенциала на нашия пазар в областта на интелигентните енергийни решения?
На практика интелигентните енергийни решения могат да бъдат приложени навсякъде. Все повече такива решения се интегрират в бита, тъй като с тяхна помощ се постига енергийна ефективност и автономност, а това са първостепенни елементи, касаещи всеки един гражданин.
 
Кои ще бъдат водещите тенденции в глобален мащаб през следващите години?
На фона на поскъпващите цени на тока и нестабилното електроразпределение подобни системи ще стават все по-актуални. Енергийната независимост, ефективност и автономност ще заемат все по-водещи позиции в глобален мащаб.
 
IPS се представя на изложби по целия свят, като само през последната година взехте участие в ЕЕ и ВЕИ, Intersolar, GulfSol и PowerNigeria. Каква е тяхната роля за разрастването на Вашата дейност?
Ние поставяме акцент на пазарите в Африка и Близкия Изток, така че ролята на тези местни и международни изложения е ключова за нашата дейност. Това са развиващи се пазари и страни, където необходимостта от електроенергия е първостепенна.
 
Какво очаквате от представянето Ви на изложбата за ЕЕ и ВЕ и Smart Cities през 2014 г.?
От тазгодишното издание Ай Пи Ес очаква да срещне много нови приятели, клиенти и партньори в страната.

 


Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • „Smart Cities“ 2015 стана партньор на „One Architecture Week” 2014
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ”и “Интелигентни градове” 2014
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Как технологиите могат да управляват градовете по-интелигентно?
 • Clicko ще представи своята телематична платформа с конкретни примери на Smart Cities 2014
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Издание 2018:

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медиен партньор:

   

  Официален хотел:


   

  ВИП компании: