Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Фасилити мениджмънт и услуги (FM&S) 

„Фасилити мениджмънт и услуги“ (FM&S) е специализирана медия за управление на активи и услуги. Основната цел е да се подпомогне развитието на фасилити мениджмънт сектора в Испания, като представя проблемите, новостите, тенденциите и най-добрите практики. Медията се стреми да бъде форум за дискусии и среща на експерти с потребители, които искат да внедряват този модел на управление и се нуждаят от актуална информация. Основните направления на FM&S са: печатно списание, уеб сайт и електронен бюлетин, организиране на събития, честването на Националните награди за ФМ.

www.facilitymanagementservices.es


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: