Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда
За контакти:

Уебсайт:
http://www.fedarene.org/

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: