Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения

2016-11-14 15:15:15

Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения

От създаването си през 2008 г. в България, Филтър ООД предлага висококачествени решения в сферата на дейности, свързани с производствените процеси, които изискват електрическа и топлинна енергия под формата на пара, топла и студена вода, термично масло или горещ въздух. Намалява разходите и постига максимална оперативна ефективност. Гарантира висока ефективност и дълъг живот на оборудването, което обезпечава рентабилността на инвестицията на клиента.

Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България.
 

 • Г-н Костадинов, Филтър започва своето развитие през 1992. Разкажете ни как се разрастна фирмата през годините.
   

Групата Филтър е основана през 1992 г. в Естония и оттогава се е разрастнала до компания с дъщерни дружества в Латвия, Литва, Русия, Беларус и България.

Филтър учредява дружества в Латвия и Литва през 1994, в Беларус – през 2004, в България – през 2008. През 2009 ФИЛТЪР придобива две руски компании: ZAO HyXo в Москва и ZAO Vapor в Санкт Петербург. В момента Филтър разполага с общо 14 офиса в 6 държави. Има общо 230 души, работещи в групата.
 

 • Какви услуги предлагат дружествата от групата Филтър?


Предметът на дейност на фирмата е свързан с цялостни инженерингови решения за изграждане и поддръжка на:

- Когенерационни инсталации с газoви двигатели GE Jenbacher (природен газ, биогаз, дървесен газ и др.);
- Котелни централи за производство на пара и топла вода;
- Системи за водоподготовка;
- Охладителни кули и флуидни охладители от SPX, САЩ;
- Горелки, управление на горивен процес, енергоефективни решения;
- Помпи, арматура, топлообменници и др.

 

 • Всички комбинирани топло и електроцентрали, построени от групата дружества Филтър са инженерни решения, разработени по отношение на индивидуалните изисквания на всеки клиент. Дайте пример за наскоро изградена централа.


Фирмата работи по изграждането на нови инсталации и поддръжка на съществуващи такива с много от оранжериите в страната, топлофикационните дружества и някои предприятия от индустрията. Сред нашите клиенти са: „Загорка“ АД, „Веолия Енерджи Варна" ЕАД, „Топлофикация - Враца“ ЕАД, „Топлофикация София“ АД – ТР „Земляне“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Оранжерии Кресна“ и други.
 

 • Дружествата от групата Филтър имат продължително и успешно сътрудничество с водещи световни производители на енергийно оборудване. На кои фирми сте оторизирани представители и сервизни партньори?


Филтър ООД е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на:

-    GE Jenbacher (Австрия)
-    Autoflame Engineering Ltd. (Великобритания)
-    SPX Cooling Technologies (САЩ)
-    Clayton (Белгия)
и редица европейски производители на компоненти, приложими в когенерационните инсталации и индустриално оборудване.

 

 • От кои браншове са в момента клиентите Ви и в кои сектори бихте желали да разширите контактите си?
   

Наши клиенти са предприятия от индустрията и енергетиката, болници, общини, търговски, жилищни и спортни комплекси. По-големи клиенти на фирмата са: Веолия Енеджи Варна ЕАД, Софийска Вода АД, Топлофикация София ЕАД, Топлофикация Разград ЕАД, Топлофикация - Враца ЕАД, Загорка АД, Ди Ес Смит България АД, Оранжериен Комплекс на АЛТ КО АД, Фабрика за ГФП/ Кнауф България ЕООД и др.


 

 

 

 


 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: