Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Фирми от 12 държави на Save the Planet

2013-02-28 18:10:32

Фирми от 12 държави на Save the Planet


Save the Planet в цифри

Имаме удоволствието да ви запознаем с актуални новини от предстоящото издание на Save the Planet.

Събитието през 2013 г. в цифри:

 • 65% от изложителите са компании от Австрия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Турция, Унгария, Чехия
 • 30 лектори от европейски браншови структури: ACR+, DGAW, ENEP, Европейска комисия – Дирекция Околна среда, FEAD, ISWA, OVAM, VDMA и др.
 • 85 партньори и медии от 24 държави.


Представяме ви част от нашите изложители и партньори.

Организатор: Виа Експпо Via Expo

T 032/ 512 905 | E nelly@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

.....................................................................................................................................

Брошура            ► Изложба            ► Конференция          ► Статистика 2012

Предварителна заявка                    ► Абонамент за бюлетин

...................................................................................................................................

 

Elkoplast

 

Ние сме компания с международна дейност в областта на производството на контейнери (от метал, полиетилен, стъклопластови и др.) за събиране, сортиране, компактиране и транспорт на отпадъци. Нашата продуктова гама включва: контейнери за битови отпадъци, разделно събрани и специфични отпадъци; полуподземни и подземни контейнери, контейнери за комунални камиони, резервоари за съхранение, кошчета и др.

www.elkoplast.eu

.....................................................................................................................................

Amandus Kahl - инсталации за пелети от дървесни отпадъци

 

 

 

В продължение на десетилетия продуктите KAHL са добре познати в световната рециклираща индустрия. Компанията произвежда пелетизиращи инсталации, които работят със следните суровини – животински фураж, биомаса, дърво, слама, отпадъци от гуми, утайки от пречиствателни станции, битови, промишлени и пластмасови отпадъци.

Развитието на нови технологии за обезвреждане и рециклиране са основната цел на Amandus KAHL. Фирмата успешно се справя с предизвикателсвото да намира технически интелигентни и практически решения за опазване на околната среда.

www.amandus-kahl-group.de


Списание InfoEnviro

 

Испанските градове рециклират 17.7 кг. хартия и картон на човек от населението http://www.infoenviro.es/centroPrensaEN.php?idNoticia=2659&page=1

През 2012 г. Испания е оползотворила и рециклирала 830 хил.т. отпадъци от хартия и картон, събрани от общинската система, т.е. с 10 % по-малко в сравнение с 2011 г. Това е предотвратило 747,000 метрични тона отделяне на въглероден диоксид, което се равнява на CO2 емисии, генерирани от 11,516 пътувания до Луната.

Намалението в събраните обеми отпадъци е в резултат на икономическата ситуация и нейният социален ефект. Като цяло е налице спад от 12 % за градовете с население над 100 000 и 8 % за по-малките населени места. 17,7 кг. отпадъчна хартия и картон се пада на глава от населението в сравнение с данните от 19,5 кг. за предходната година. Каталуния, Мадрид и Андалусия държат първенството от най-големи количества събрани отпадъци.

InfoEnviro е специализиранo двуезично списание с акцент върху технологиите за опазване на околната среда, публикува се на испански и английски език. То е посветено на управлението на водите и отпадъците, както и на решенията за намаляване на замърсяването на въздуха, третиране на замърсени почви, биоенергия и др. Статиите информират за най-новите технологии в областта на околната среда.

InfoEnviro публикува и единствени по рода си технически доклади за новоизградени съоръжения от ключово значение в Испания и чужбина.

Месечният тираж на списанието е 5 000 копия за печатното и 35 000 копия – за дигиталното издание.

www.infoenviro.es

.....................................................................................................................................

ARGE Compost & Biogas Association

 

 

ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи.

Основната цел на асоциацията е да създава положителен имидж и разширява полето на изява на своите членове - селскостопански производители и индустриални компании.

Ние постигаме тези цели чрез участието в процеса на стандартизация, организиране на обучения, изпълнение на изследователски проекти, професионално съдействие в политически, регулаторни и законодателни дейности, които защитават интересите на членовете ни.

ARGE Compost & Biogas осъществява близки контакти с представители на индустрията, законодателството и науката.

Нашият сайт (www.kompost-biogas.info) и електронният ни бюлетин (повече от 12 броя годишно) предлагат информация за най-новите технологични постижения в областта на биогаза и компоста.

Членовете на асоциацията ARGE Compost и Biogas получават отстъпка за участие в нашите събития.

www.kompost-biogas.info
................................................................................................................................

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: