Фирми от 12 държави на Save the Planet

Покажи Страниците
2013-02-28 18:10:32

Фирми от 12 държави на Save the Planet


Save the Planet в цифри

Имаме удоволствието да ви запознаем с актуални новини от предстоящото издание на Save the Planet.

Събитието през 2013 г. в цифри:

  • 65% от изложителите са компании от Австрия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Турция, Унгария, Чехия
  • 30 лектори от европейски браншови структури: ACR+, DGAW, ENEP, Европейска комисия – Дирекция Околна среда, FEAD, ISWA, OVAM, VDMA и др.
  • 85 партньори и медии от 24 държави.


Представяме ви част от нашите изложители и партньори.

Организатор: Виа Експпо Via Expo

T 032/ 512 905 | E nelly@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

.....................................................................................................................................

Брошура            ► Изложба            ► Конференция          ► Статистика 2012

Предварителна заявка                    ► Абонамент за бюлетин

...................................................................................................................................

 

Elkoplast

 

Ние сме компания с международна дейност в областта на производството на контейнери (от метал, полиетилен, стъклопластови и др.) за събиране, сортиране, компактиране и транспорт на отпадъци. Нашата продуктова гама включва: контейнери за битови отпадъци, разделно събрани и специфични отпадъци; полуподземни и подземни контейнери, контейнери за комунални камиони, резервоари за съхранение, кошчета и др.

www.elkoplast.eu

.....................................................................................................................................

Amandus Kahl - инсталации за пелети от дървесни отпадъци

 

 

 

В продължение на десетилетия продуктите KAHL са добре познати в световната рециклираща индустрия. Компанията произвежда пелетизиращи инсталации, които работят със следните суровини – животински фураж, биомаса, дърво, слама, отпадъци от гуми, утайки от пречиствателни станции, битови, промишлени и пластмасови отпадъци.

Развитието на нови технологии за обезвреждане и рециклиране са основната цел на Amandus KAHL. Фирмата успешно се справя с предизвикателсвото да намира технически интелигентни и практически решения за опазване на околната среда.

www.amandus-kahl-group.de


Списание InfoEnviro

 

Испанските градове рециклират 17.7 кг. хартия и картон на човек от населението http://www.infoenviro.es/centroPrensaEN.php?idNoticia=2659&page=1

През 2012 г. Испания е оползотворила и рециклирала 830 хил.т. отпадъци от хартия и картон, събрани от общинската система, т.е. с 10 % по-малко в сравнение с 2011 г. Това е предотвратило 747,000 метрични тона отделяне на въглероден диоксид, което се равнява на CO2 емисии, генерирани от 11,516 пътувания до Луната.

Намалението в събраните обеми отпадъци е в резултат на икономическата ситуация и нейният социален ефект. Като цяло е налице спад от 12 % за градовете с население над 100 000 и 8 % за по-малките населени места. 17,7 кг. отпадъчна хартия и картон се пада на глава от населението в сравнение с данните от 19,5 кг. за предходната година. Каталуния, Мадрид и Андалусия държат първенството от най-големи количества събрани отпадъци.

InfoEnviro е специализиранo двуезично списание с акцент върху технологиите за опазване на околната среда, публикува се на испански и английски език. То е посветено на управлението на водите и отпадъците, както и на решенията за намаляване на замърсяването на въздуха, третиране на замърсени почви, биоенергия и др. Статиите информират за най-новите технологии в областта на околната среда.

InfoEnviro публикува и единствени по рода си технически доклади за новоизградени съоръжения от ключово значение в Испания и чужбина.

Месечният тираж на списанието е 5 000 копия за печатното и 35 000 копия – за дигиталното издание.

www.infoenviro.es

.....................................................................................................................................

ARGE Compost & Biogas Association

 

 

ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи.

Основната цел на асоциацията е да създава положителен имидж и разширява полето на изява на своите членове - селскостопански производители и индустриални компании.

Ние постигаме тези цели чрез участието в процеса на стандартизация, организиране на обучения, изпълнение на изследователски проекти, професионално съдействие в политически, регулаторни и законодателни дейности, които защитават интересите на членовете ни.

ARGE Compost & Biogas осъществява близки контакти с представители на индустрията, законодателството и науката.

Нашият сайт (www.kompost-biogas.info) и електронният ни бюлетин (повече от 12 броя годишно) предлагат информация за най-новите технологични постижения в областта на биогаза и компоста.

Членовете на асоциацията ARGE Compost и Biogas получават отстъпка за участие в нашите събития.

www.kompost-biogas.info
................................................................................................................................

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo