Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Фондация Credo Bonum

Фондация Credo Bonum е независима неправителствена организация основана през 2006 и работи в сътрудничество с широка мрежа от български, регионални и световни организации, в области като култура, екология, устойчивост, опазване на околната среда и др. Основен приоритет в дейността й са проекти и инициативи допринасящи за положителна промяна на взаимоотношенията и начина на живот в съвременното общество.

https://credobonum.bg/ 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: