ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Форфетирането на експортни акредитиви – услуга, подходяща за компании, стъпващи на нови пазари

Форфетирането на експортни акредитиви – услуга, подходяща за компании, стъпващи на нови пазари
Интервю с Владимир Момчилов, главен експерт „Търговско финансиране” в СИБАНК


Г-н Момчилов, активни ли са българските фирми в своята външнотърговска дейност?

В последните години се наблюдава тенденция все повече местни компании да търсят реализация на продукцията си и на външни пазари – основно в страни от ЕС, но също на пазари на трети страни, било по-близки или по-далечни.

В голямата си част това са динамични компании от сектора „Малки и средни предприятия“, който е в центъра на стратегията на СИБАНК.

Бихте ли представили накратко услугите и продуктите, които Банката предлага, за да улесни експортната дейност на българските производители.

В стремежа си да окаже пълно и качествено обслужване на външнотърговската дейност на своите клиенти, в СИБАНК бе обособено специализирано звено за търговско финансиране. Най-общо, услугите, които предоставяме по отношение на експорта са в три направления:

▪ Традиционно обслужване на документарни акредитиви и инкаса, както и издаване на свързаните с търговската сделка банкови гаранции;
▪ Услуги, свързани с предоставяне на експортно финансиране (преди и след експедиция на стоката);
▪ Предоставяне на консултации по външнотърговски сделки.

По отношение на експортното финансиране специално внимание бих обърнал на услугата ни „Форфетиране на експортни акредитиви“. Чрез нея износителят може да договори продажба на отложено плащане, а в същото време да получи незабавно плащане на база откупуване на цялото вземане по акредитива при изключително изгодна цена и без право на регрес. Услугата е особено подходяща за компании стъпващи на нови пазари, основно развиващи се, в т.ч. в случаите, когато се ползва експортно застраховане, но по някаква причина съответния кредитен лимит не е достатъчен.

С какво се отличават услугите на СИБАНК ?

Политика на СИБАНК е да подкрепя растежа на своите клиенти и излизането им на нови пазари. На клиентите си с експортна дейност предлагаме богата гама от продукти и услуги, максимално съобразени с техните специфични нужди, на максимално атрактивни цени.

Нашето предимство е, че при предоставяне на услуги в областта на търговското финансиране имаме възможност ефективно да се възползваме от опита и подкрепата на KBC, Белгия, както и на други банки от KBC групата. Подобно сътрудничество неимоверно  увеличава възможностите на СИБАНК и допринася за по-доброто и цялостно обслужване на експортната дейност на нашите клиенти.