ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Форум ще представи печелившите възможности пред българския износ

Форум ще представи печелившите възможности пред българския износ
16 октомври, зала 7, ет.5, НДК, София


Експортът е един от основните източници на икономически растеж и е начин да продаваме и печелим повече, но като дейност крие рискове и изисква специфични познания. България като малка страна, която по-късно възприема експортно-ориентирания модел на развитие, през последните години отбеляза значителен напредък в областта на износа. Пред българските фирми стоят редица въпроси: къде да осъществят контакт с надеждни партньори и клиенти, как да диверсифицират пазарите и да подобрят достъпа си до съществуващите, как да са по-подготвени при реализирането на износа?

За първи път Виа Експо организира „Българския износ – тенденции и перспективи“. Той ще се проведе на 16-ти октомври във формат изложбена и конферентна част. Ще представи теми и реални казуси, насърчавайки дискусия и обмяна на опит.

Сред участниците в изложбената част са: Сибанк, която финансира експортно-ориентирани малки и средни предприятия, и ÖHMI EuroCert®, фирма, предлагаща сертификационни услуги и оценки на съответствието. DS-Concept Factoring България предоставя финансиране, покритие на финансовия риск и подобрена ликвидност. Можете лично да се срещнете с представители на ЕОS - компания с 10-годишен опит в събирането на вземания на вътрешния и международния пазар.

Глобалната икономическа среда се променя постоянно и фирмите, работещи в областта на експорта, трябва да са гъвкави и адаптивни към новите условия. Навременната информация подобрява тяхната конкурентоспособност и спомага за изграждане на добър имидж на българските експортни продукти.

Конференцията ще представи широк спектър от теми. Аглика Събева-Цветанова от Представителството на Европейската комисия в Република България ще говори за ползите и улесненията за българските износители от вътрешнообщностната търговия между страните членки. Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество”, Българска стопанска камара, ще обрисува глобалната картина за представянето на българския износ и ще подчертае неговите основни двигатели.  Имате нужда от по-голяма стабилност в дейността на фирмата? Как да прогнозирате паричния поток или да получите текущо финансиране? Искате да предоставите отсрочено плащане на партньорите си?

Анна Кършовска, директор на дирекция „Бизнес развитие“ ще предложи конкретни решения на тези въпроси. В нейната презентация ще бъдат представени възможностите за стабилизиране и разрастване на бизнеса на компаниите чрез използване на застрахователните продукти на БАЕЗ. За правния аспект на международните сделки ще говори Севделина Дамянова от адвокатска кантора Hoesmann, Германия.

Тя ще Ви посъветва как да се подготвите за преговори и ще разясни правилата на международната търговия относно процеса на изготвяне на договори, какви са разликите между видовете договори и споразумения. Милена Виденова от Кофас България ще коментира положителните тенденции - несъстоятелността и междуфирмената задлъжнялост в Централна и Западна Европа намаляват, Еврозоната се възстановява. Тя ще подчертае значението на правилното управление на търговския кредитен риск и ще разкрие новите перспективи, които се откриват пред експортните компании.

Ще чуете и лектори от BlackPeak Capital, Министерство на икономиката, Пощенска банка и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.  Те ще споделят  добри практики във факторинга, във финансирането на фирми чрез дялови инвестиции и банковите решения.

Четири държави се очертават като добри пазари за българските продукти: Германия, Полша Румъния и Турция. Със спецификата на тези пазари ще ни запознаят представители на Германо-българска индустриално-търговска камара, Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в София, Българо-румънска търговско-промишлена палата и Турско-българска търговско-индустриална камара.

Делегати ще бъдат експортни и финансови мениджъри, специалисти по бизнес развитие и маркетинг от производствени и търговски фирми, работещи в областите: хранително-вкусова промишленост; вино и спиртни напитки; козметика и парфюмерия; захар и захарни продукти; пластмасови изделия; мебелна и дървообработваща индустрия; растителни масла и маслопродукти; зърнопроизводители и др.

 

За повече информация: Брошура 

032/512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com