Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори

Покажи Страниците
2012-11-20 06:31:19

Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори


Уважаеми партньори,
 
Имаме удоволствието да ви изпратим последните новини за изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа (29-31 май 2013 г., София). Страна партньор ще е Австрия.


Изданието през 2013 г.:
►   Австрийски павилион
► Изложбени браншове и теми в конгресната програма: интегрирани фотоволтаици, съхранение на енергия, енергийна ефективност, био енергия и енергия от отпадъци
►  Съпътстващи събития – изложение “Интелигентни сгради“, Save the Planet - управление на отпадъци и рециклиране
 
Стартирахме силна международна промоция в 24 страни и успешно си сътрудничим с водещи организации и медии. Представяме някои от тях и се надяваме, че ще намерите полезна за вас информация в техните уеб сайтове.


Брошура       Конгрес       Изложба       Мнения на участниците в изданието
Партньори       Медийни партньори

Свържете се с нас за повече информация относно участие или спонсориране на събитията:


 

 
    
 
  T 032 512 905 | F 032 960 011
  E tanya@viaexpo.com | W www.viaexpo.com
    
 
Присъединете се към групите на изложбите в Linkedin:
* Renewable Energy & Energy Efficiency for South East EuropeEast Europe
* Solar Exhibition for South East Europe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всичко е зад ФАСАДИТЕ

Швейцарският център за прозорци и фасади (SZFF) е професионална асоциация за производители, проектанти, монтажници и инженери на строително оборудване, както и доставчици на системи, материали и компоненти за прозорци и фасади. Организацията ни информира и подпомага архитекти, строители и инвеститори във всички аспекти на разработване и реализиране на сложни интегрирани решения за прозорци, стъкла и фасади.

Асоциацията има специализирани отдели – технологичен, търговски, научно-развоен и ПР.

В своето управление SZFF се ръководи от екологични принципи. Организацията подкрепя компании и бизнеси, които имат затворени цикли на материалните потоци. SZFF насърчава правилното изхвърляне и рециклиране, развитието на екологично съвместими продукти,  енергийно ефективни проекти, целесъобразното използване на ресурсите и енергия от възобновяеми енергийни източници.

Fassade - нашето списание
ФАСАДА предоставя на своите читатели задълбочени анализи и статии с актуална браншова тематика.

www.szff.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Списанието е създадено през 1997 г. е едно от водещите международни издания в областта на възобновяемата енергия и енергийна ефективност.
InfoPower има 10 броя годишно, обхващащи широк спектър от теми -  производството на енергия от ВЕИ и от конвенционални източници, като специален акцент се поставя върху соларната енергия в рубриката InfoPower Solar.
Включвайки технически статии и последните иновации в енергетиката, заедно с маркетингови изследвания, InfoPower предлага един уникален продукт: ексклузивен "Plant Reports", който съдържа информация за наскоро открити електроцентрали за когенерация, за производство на биомаса, вятърна и соларна енергия.

От 2012 г. InfoPower засили своето присъствие в Латинска Америка и посвети специална рубрика на този пазар.

Списанието всеки месец предоставя пълна и актуална информация за най-новите постижения в областта на енергетиката и през годините се утвърди като ефективно средство за промоция на дейността на своите клиенти.


www.infopower.es

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


След като направи изчерпателен анализ на пазара и бъдещото развитие на слънчевата енергетика, Solar News се ангажира да отговори на нуждите на професионалистите от сектора. Статиите съдържат точна информация за нови продукти, технически консултации, проследяване етапите на реализиране на проекти, различни обществени инициативи, интервюта с водещи експерти и др.

Solar News се разпространява на многобройни специализирани изложения и конференции. Разнообразните журналистически похвати утвърдиха медията като една от водещите в сектора.

Solar News е част от Grupo Acorde Comunicación SLL и достига високите стандарти на другите издания, които групата публикува.


www.solarnews.es

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dailye е ценен източник на информация за най-новите постижения в областта на енергетиката и отправна точка за професионалистите в сектора.

Смарт технологии завладяват Италия? Сега това е възможно!

Италия е готова да направи “интелигентен“ завой. Този въпрос се провокира от казуса "Интелигентни градове в Италия”: възможност в духа на Ренесанса за ново качество на живот", реализиран от European House-Ambrosetti на АBB и представени в Чернобио.
Но тази промяна ще бъде ли възможна? В действителност през следващите 28 години (до 2030 г.) трябва да бъдат инвестирани 3 % от брутния вътрешен продукт в сектора на интелигентните технологии или тези разходи ще бъдат 50 милиарда евро годишно.

За повече информация: http://www.dailyenmoveme.com/en/public-administration/smart-italy-now-its-possible


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Целева група
Тематиката на списанието обхваща целия спектър на инженеринга – от електричеството до електрониката. Включват се статии за производство, пренос, разпределение и използване на електрическа енергия, както и за  специализирани области като автоматизация, комуникации, системи за управление и използване на електротехниката.

Дистрибуция
Volt се разпространява сред специалисти, работещи в следните области: захранване, комунални услуги и мрежовите компании, производители, доставчици, консултанти, потребители на големи количества електроенергия, електроника, корабни предприятия, консултантски фирми, университети, автоматизация и електроника  и IT индустрия.

Тиражът на списанието е  7 916.
www.voltmag.no
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo