Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори

2012-11-20 06:31:19

Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори


Уважаеми партньори,
 
Имаме удоволствието да ви изпратим последните новини за изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа (29-31 май 2013 г., София). Страна партньор ще е Австрия.


Изданието през 2013 г.:
►   Австрийски павилион
► Изложбени браншове и теми в конгресната програма: интегрирани фотоволтаици, съхранение на енергия, енергийна ефективност, био енергия и енергия от отпадъци
►  Съпътстващи събития – изложение “Интелигентни сгради“, Save the Planet - управление на отпадъци и рециклиране
 
Стартирахме силна международна промоция в 24 страни и успешно си сътрудничим с водещи организации и медии. Представяме някои от тях и се надяваме, че ще намерите полезна за вас информация в техните уеб сайтове.


Брошура       Конгрес       Изложба       Мнения на участниците в изданието
Партньори       Медийни партньори

Свържете се с нас за повече информация относно участие или спонсориране на събитията:


 

 
    
 
  T 032 512 905 | F 032 960 011
  E tanya@viaexpo.com | W www.viaexpo.com
    
 
Присъединете се към групите на изложбите в Linkedin:
* Renewable Energy & Energy Efficiency for South East EuropeEast Europe
* Solar Exhibition for South East Europe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всичко е зад ФАСАДИТЕ

Швейцарският център за прозорци и фасади (SZFF) е професионална асоциация за производители, проектанти, монтажници и инженери на строително оборудване, както и доставчици на системи, материали и компоненти за прозорци и фасади. Организацията ни информира и подпомага архитекти, строители и инвеститори във всички аспекти на разработване и реализиране на сложни интегрирани решения за прозорци, стъкла и фасади.

Асоциацията има специализирани отдели – технологичен, търговски, научно-развоен и ПР.

В своето управление SZFF се ръководи от екологични принципи. Организацията подкрепя компании и бизнеси, които имат затворени цикли на материалните потоци. SZFF насърчава правилното изхвърляне и рециклиране, развитието на екологично съвместими продукти,  енергийно ефективни проекти, целесъобразното използване на ресурсите и енергия от възобновяеми енергийни източници.

Fassade - нашето списание
ФАСАДА предоставя на своите читатели задълбочени анализи и статии с актуална браншова тематика.

www.szff.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Списанието е създадено през 1997 г. е едно от водещите международни издания в областта на възобновяемата енергия и енергийна ефективност.
InfoPower има 10 броя годишно, обхващащи широк спектър от теми -  производството на енергия от ВЕИ и от конвенционални източници, като специален акцент се поставя върху соларната енергия в рубриката InfoPower Solar.
Включвайки технически статии и последните иновации в енергетиката, заедно с маркетингови изследвания, InfoPower предлага един уникален продукт: ексклузивен "Plant Reports", който съдържа информация за наскоро открити електроцентрали за когенерация, за производство на биомаса, вятърна и соларна енергия.

От 2012 г. InfoPower засили своето присъствие в Латинска Америка и посвети специална рубрика на този пазар.

Списанието всеки месец предоставя пълна и актуална информация за най-новите постижения в областта на енергетиката и през годините се утвърди като ефективно средство за промоция на дейността на своите клиенти.


www.infopower.es

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


След като направи изчерпателен анализ на пазара и бъдещото развитие на слънчевата енергетика, Solar News се ангажира да отговори на нуждите на професионалистите от сектора. Статиите съдържат точна информация за нови продукти, технически консултации, проследяване етапите на реализиране на проекти, различни обществени инициативи, интервюта с водещи експерти и др.

Solar News се разпространява на многобройни специализирани изложения и конференции. Разнообразните журналистически похвати утвърдиха медията като една от водещите в сектора.

Solar News е част от Grupo Acorde Comunicación SLL и достига високите стандарти на другите издания, които групата публикува.


www.solarnews.es

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dailye е ценен източник на информация за най-новите постижения в областта на енергетиката и отправна точка за професионалистите в сектора.

Смарт технологии завладяват Италия? Сега това е възможно!

Италия е готова да направи “интелигентен“ завой. Този въпрос се провокира от казуса "Интелигентни градове в Италия”: възможност в духа на Ренесанса за ново качество на живот", реализиран от European House-Ambrosetti на АBB и представени в Чернобио.
Но тази промяна ще бъде ли възможна? В действителност през следващите 28 години (до 2030 г.) трябва да бъдат инвестирани 3 % от брутния вътрешен продукт в сектора на интелигентните технологии или тези разходи ще бъдат 50 милиарда евро годишно.

За повече информация: http://www.dailyenmoveme.com/en/public-administration/smart-italy-now-its-possible


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Целева група
Тематиката на списанието обхваща целия спектър на инженеринга – от електричеството до електрониката. Включват се статии за производство, пренос, разпределение и използване на електрическа енергия, както и за  специализирани области като автоматизация, комуникации, системи за управление и използване на електротехниката.

Дистрибуция
Volt се разпространява сред специалисти, работещи в следните области: захранване, комунални услуги и мрежовите компании, производители, доставчици, консултанти, потребители на големи количества електроенергия, електроника, корабни предприятия, консултантски фирми, университети, автоматизация и електроника  и IT индустрия.

Тиражът на списанието е  7 916.
www.voltmag.no
 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: