Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май

Покажи Страниците
2013-07-08 15:49:12

Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 

Sunny house

Знаете ли, че сградите консумират 40% от енергията и са отговорни за 36% от отделените CO2 емисии. От всички нас зависи да ги превърнем в привлекателно и комфортно място за обитаване.

Развитието на устойчивата архитектура е приоритет в ЕС. Предстоят значителни инвестиции в модернизирането на сградния фонд, които ще намалят дългосрочните разходи, енергийната бедност и ще насърчат едно отговорно поведение към околната среда.

Понятието ефективност навлиза все по-често и в областта на отпадъците - те се превърнаха в ценни ресурси за производство на енергия, биогорива и други материали.

Научете за най-новите технологични постижения и атрактивни пазарни ниши, разширете своя бизнес, почерпете от опита на водещи световни експерти, присъединете се към Екофорума за Югоизточна Европа (29-31 май, ИЕЦ, София).
 

Тематични акценти на изявата
 

● Енергийна ефективност

● Интелигентни сгради

● Биогорива от селскостопанска дейност

● Децентрализирано производство на соларна електроенергия в сградите
 

Паралелни инициативи
 

● Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014-2020

● Към мащабно интегриране на фотоволтаиката в България

● GBE Factory - Предприятия за производство на зелена енергия (30.05.2013, 9.30-14.30)

● Делови срещи Go Green to Environment 2013 - G2E 2013

● Конференция и изложба за управление на отпадъци
 

 

Линкове: Програма | Брошура | Изложба | Електронен бюлетин

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo