GERBIO

2012-01-27 15:18:45
GERBIO

Германското дружество за устойчиво производство на биогаз и биоенергия използване

Ние насърчаваме и разпространение на устойчивото производство и използване на енергия от органични маса. Нашата цел е да организира целия цикъл на производство и използване на био-енергия, като се започне с производството на органични биомаса
 
Silke Volk

FnBB e.V. - Geschaftsstelle
Am Feuersee 8
74592 Kirchberg/Jagst

Tel.:         + 49 (0) 7954 921 969
Fax:         +49 (0) 7954 926 204
Web:       www.fnbb.org
e-Mail:     office@fnbb.org