German Recycling Technologies and Waste Management Partnership

Начало > German Recycling Technologies and Waste Management Partnership

Покажи Страниците
2014-01-29 11:33:43 

RETech е немско партньорство и съдейства на чуждестранни компании и организации, които се интересуват от съвременни технологии за управление на отпадъците, като осигурява достъп до германското ноу-хау. Retech свързва фирми, научни институти и неправителствени органи, които имат нужда от трансфер на знания. Мрежата има нестопанска цел и обхваща областите на научните изследвания, планиране, оборудване, логистика, операции и маркетинг на вторични суровини.

Управление на ресурсите е глобално предизвикателство. Водата, почвата и въздуха често са замърсени в резултат на изхвърлянето на отпадъци. Икономическото развитие е невъзможно без адекватно управление на отпадъците и ускоряване на рециклирането. Ето защо защитата на околната среда, здравето, климата, ресурсите и енергийната ефективност придобиват все по-голямо значение. Правилно третиране на отпадъци не е лукс, а необходимост поради екологични, икономически и социални причини.

Повече от 20 години рециклиращата индустрия в Германия си е поставила високи национални стандарти. Фирмите инвестират значителни средства в научноизследователска и развойна дейност за предоставяне на решения на многобройните проблеми.
 

  • Компаниите в сектора имат богато ноу-хау и притежават специализирани познания на всеки етап от управлението на отпадъците.
  • Те създават новите тенденции и предоставят богат спектър от решения.


За контакти:

Уебсайт:
http://www.retech-germany.net/

 

 

 

 

 

 

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo