Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

2012-01-27 16:05:57

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е вашият пръв адрес, на който ще получите информация за германската икономика и нейните партньори в България. Ние действаме като свързващо звено между икономиките на двете държави.

Нашата цел е да разкриваме нови възможности за бизнес пред нашите германски, български и международни клиенти и да отговорим на техните високи изисквания с богат набор от услуги.

  •     органиграма на ГБИТК
  •     управителен съвет на ГБИТК


Германо-Българската индустриално-търговска камара е наследник на Представителството на германската икономика и Деловия клуб на германската икономика в България. Тя е официално учредена на 9 март 2004 г. на базата на двустранно споразумение между правителствата на Федерална република Германия и Република България.

В ГБИТК членуват повече от 450 фирми, институции, организации и физически лица.

Германо-Българската индустриално-търговска камара

  •     Създава бизнес контакти и оказва подкрепа  при сътрудничеството между български и германски фирми и институции;
  •     Предоставя информационни разработки и консултира германски и български фирми;
  •     Организира и провежда икономически дни, кооперационни и трудови борси, бизнес срещи, семинари, форуми и др.;
  •     Подготвя информационни материали и анализи по икономически и правни въпроси, извършва пазарни и маркетингови проучвания;
  •     Е официален представител на шест от най-големите германски панаира за България – Франкфуртския, Дюселдорфския, Нюрнбергския, Мюнхенския, Кьолнския и Лайпцигския, и подпомага български изложители и посетители на германските панаири и изложения;
  •     Подпомага различни проекти в партньорство с български фирми и институции;
  •     Лобира за интересите на своите членове, както на германски фирми и институции;
  •     Работи в интерес на двустранните икономически отношения.