Предотвратяване на аварии
2021
Предотвратяване на аварии<br/> 2021

Германо-Българската индустриално-търговска камара


 

Германо-Българската индустриално-търговска камара разполага с широка мрежа от контакти с именити предприятия и личности. 500-те германски, български и международни фирми членки дават основа за развитието на разностранни бизнес връзки.


http://bulgarien.ahk.de/bg/


Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2021" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: