Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Global Recycling

2018-08-13 10:16:49GLOBAL RECYCLING - Списание за бизнес възможности и международни пазари
GLOBAL RECYCLING е англоезично списание, посветено на бизнес възможностите в рециклиращата индустрия, защото тя придобива все по-голямо значение в цял свят.
Списанието се фокусира върху въпроси, свързани с депонирането и рециклирането.

На своята читателска аудитория то представя нови технологии и машини, както и съществуващите условия на международните пазари.
www.global-recycling.info

 

 

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: