Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

GLOBAL RECYCLING - списание за бизнес възможности и международни пазариGLOBAL RECYCLING е англоезично списание, което е посветено на възможностите за бизнес и международните пазари в индустрията за рециклиране. Оползотворяването на отпадъци ще става все по-значима част от индустрията в световен мащаб. Списанието се разпространява на най-големите международни панаири и конгреси - IFAT (Германия), Ecomondo (Италия), RWM (Великобритания) и др.

https://global-recycling.info/
Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: