Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Gramwzielone.pl
Gramwzielone.pl е водещият полски сайт за новини за професионалисти и инвеститори, които работят в областта на възобновяемата енергия. Той се посещава всеки месец от приблизително 140 000 - 150 000 уникални потребители, търсещи информация и новини за пазара на възобновяема енергия в Полша.Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: