Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Гръцка асоциация по биомаса

2019-01-31 07:11:26HellaBiom работи в три основни направления: да насърчава и координира научните изследвания за устойчивото използване на биомасата; предоставяне на консултации на заинтересовани страни; сътрудничество с дружества, държавни органи и образователни институции за регулиране на пазара и прилагане на европейски директиви и стандарти, свързани с биомасата.

За контакти:
http://hellabiom.gr

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: