Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

HI-tech ambiente
HI-TECH AMBIENTE е месечно B2B списание и лидер в областта на управлението и екологичните технологии в Италия. То информира и разпространява бързо последните новости, свързва доставчиците и потребителите на стоки и услуги. HI-TECH AMBIENTE е ефективен инструмент за комуникация с пазара, който влияе на решенията за покупка.

http://www.hitechambiente.com/ 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: