Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

HI-tech ambiente
HI-TECH AMBIENTE е месечно B2B списание и лидер в областта на управлението и екологичните технологии в Италия. То информира и разпространява бързо последните новости, свързва доставчиците и потребителите на стоки и услуги. HI-TECH AMBIENTE е ефективен инструмент за комуникация с пазара, който влияе на решенията за покупка.

http://www.hitechambiente.com/ 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: