Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

IAE

 

За контакти:

 

Franz-Josef-Straße 18
A-8700 Leoben

+43 (0)3842/402-5101
+43 (0)3842/402-5102

http://avaw.unileoben.ac.at

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: