Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

ICT Cluster of Central Serbia Kragujevac

2017-01-27 17:31:05
За контакти:
http://ict-cs.org/

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: