Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

„ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.

2014-10-20 12:10:18

„ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.

Енергийната ефективност е в сърцевината на решаването на трилемата – енергийна сигурност, устойчивост и икономическо развитие. Множество рентабилни и енергийно ефективни технологии са вече налице.

В интервю г-н Стоянов ще ни запознае с продуктите на своята фирма, с икономическия ефект от внедряването им и широките области на приложение.


Приятно четене от екипа на Виа Експо.
 ИНТЕРВЮ
 

Г-н Стоянов, за първи път ще участвате на изложението ЕЕ и ВЕ 2015 - какви са очакванията Ви и с какви фирми желаете да осъществите контакт?

Очаквам с интерес изложението, на което да покажем нашите продукти, като ще акцентираме на модулите ULTRA. Целта ни е да ги популяризираме и да стигнем до много широк кръг от партньори  и клиенти. Все пак електроенергия използват всички потребители, като цената и ще нараства в бъдеще.
 
Бих приканил всички колеги  да заложат смело на мерките за постигане на икономия на енергия и както и да инвестират в повишаването на енергийната ефективност. Фирма  ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" е отворена за сътрудничество  с  фирми от всички отрасли.


Моля да ни разкажете повече за модулите ULTRA и къде намират най-широко приложение?

Те са новост за българския пазар. Този тип модули постигат значителни и трайни във времето икономии на ел. енергия чрез използване на иновативен принцип на работа.
По света са широко използвани в различни индустрии и тип обекти - жилищни и административни сгради, хотели, училища, банки, хипермаркети, телекомуникационни обекти, промишлени обекти, бензиностанции и др., като има данни и за икономии в размер на 40%. Модулите имат малки размери и тегло, като тяхната инсталация е  лесна и се извършва за време в рамките на 1 час.
        
Стремежът ни е да повишим интереса към ULTRA на българския пазар, за да дадем скромния си принос в повишаване на енергийната ефективност, каквато е и целта на изложението за ЕЕ и ВЕ.

Какви са реалните икономии, които Вашите клиенти реализират?

По данни от изпитателните протоколи на инсталираните досега в България модули икономията на ел. енергия е от 9% до 14%. Тя зависи от много фактори - степен на натоварване на инсталираните мощности на дадения потребител и часовата им използваемост; сменност на предприятията, в които са или ще се инсталират модулите, характер на електрическите товари - активен, индуктивен, смесен и т.н.
По света са инсталирани голям брой модули ULTRA, като постигнатият размер на икономии средно се движи около и над тези резултати, но разбира се в много повече и по-разнообразни обекти.

Предлагате ли решения за финансиране на инвестициите и какъв е периодът на възвръщаемост?

В момента не предлагаме  решения за финансиране на инвестициите. Съществува обаче възможност да предприемане на реални стъпки в тази посока.
Възвръщаемостта се определя от реализираните икономии. Най-дългият период на откупуване на модулите е до 3 год. при едносменен режим на работа на потребителя - например административни сгради и банки.
Като се има предвид, че дълготрайността или т.нар. „живот“  на модулите е над 20 г., това е една съвсем разумна и оправдана икономически инвестиция. Модулите притежават СЕ сертификат и имат 3 г. гаранция.

Какви други продукти са включени във Вашия асортимент?

Предлаганата от фирмата електроапаратура  основно намира приложение за реализиране на икономия на ел. енергия и повишаване на енергийната ефективност в редица отрасли на икономиката. Освен познатите и широко използвани в практиката решения с честотни инвертори, компенсация на реактивната мощност, икономично LED осветление,  фирмата включи в своя асортимент следната апаратура:

● интелигентни мотор-контролери за управление на асинхронни ел. двигатели - регулират консумираната от двигателя електрическа мощност, като същевременно осигуряват плавен пуск и стоп; намаляват механичните натоварвания в редуктори, ремъчни предавки и др.; намаляват загубите на енергия в захранващите линии и трансформатори. Реализират икономия на ел. енергия в порядъка от 10-20%.
● активни филтри за подтискане на висши хармоници - предпазват мрежите НН от висши хармоници, премахват  причините за излизане от строя на скъпоструващо оборудване и екипировка и инсталации, подобряват качеството на ел.енергия.
● мрежови анализатори за SADA  системи за енергиен мониторинг - служат за изграждане на системи за енергиен мониторинг, които спомагат за подобряване управлението на ползването на енергията, разкриват възможности за икономия на ел. енергия и повишаване на енергийната ефективност в различни отрасли.  
● соларна и фотоволтаична техника.
 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: