Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

ИКТ Клъстер

2013-10-01 12:23:21

 

За контакти:

http://www.ictcluster.bg/

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

 

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: