Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Ина Карова

2017-02-13 09:21:43

Ина Карова, координатор проекти, Енергийна Агенция – Пловдив
 
Ина Карова е експерт в областта на устойчивите общности в Енергийна Агенция – Пловдив. Основната й експертиза се съсредоточава в устойчивия градски транспорт и мобилност. Участвала е в проекти за подобряване на обществения транспорт и услугите му, промотиране на придвижването с велосипед и пеш, въвеждането на ИКТ и игровизация в мобилността, мобилно образование за деца.

Тя е участвала в анализи на удовлетвореността от градския транспорт, достъпността, иновативни подходи за промяна на транспортните навици, т.е. Тя е участвала в пилотно моделиране на устойчиви опции за мобилност. Ръководила е реализирането на 5 европейски проекта за транспорт и мобилност в България.

 Иновативни технологии и подходи за проследяване и моделиране на велосипедните и пешеходните потоци

Презентацията ще се съсредоточи върху концепцията на проект TRACE за оценка на потенциала на услугите за проследяване за по-добро планиране и промотиране на придвижването пеш и с велосипед и създаване на инструменти, които да ги подкрепят. Проектът ще популяризира пешеходството до училище и работното място, за пазаруване или в свободното време. Ще бъдат приложени ИКТ услуги за проследяване, за да се оптимизира планирането и реализирането на мерки за мобилността и да се направят те по-привлекателни и да се подобри ефекта им. Ще бъдат обсъдени теми като защита на данните, разходи, мултимодалност, финансови стимули, инфраструктура и планиране на площите.

Интелигентно измерване: За постигане на енергиен мениджмънт, една от основните цели на концепцията за Интелигентни градове, се изисква електромерите да имат функции, които надхвърлят само измерването на произведената и консумираната енергия. Като интелигентни центрове, интелигентните измервателни уреди също така управляват и енергоинтензивността на сградата; интегрират отчетените данни за консумацията на вода и газ и предлагат мониторинг и контрол за по-разумно потребление.
 

 

 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: