Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Индустриален клъстер Средногорие
Сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриално- регионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании в региона на Средногорието,местните общини, както и научно-изследователски и образователни организации.

https://srednogorie.eu/
Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: