Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
„БЕЗ аварии" е двудневна международна конференция със съпътстваща изложбена зона, която ще се проведе от 14-ти до 15-ти ноември в Гранд Хотел Пловдив. Събитието вече предизвиква интерес от страна на индустрията. „Съществуват редица възможности за постигане на по-високо ниво на безопасност, автоматизация и рентабилност на оборудване и сгради.“ – коментират организаторите от Виа Експо. „С провеждането на „БЕЗ аварии“ целим да привлечем вниманието към тази важна тема, като съберем специалисти, експерти и инвеститори за полезен диалог.“ – допълват те.

Лектори и изложители от Белгия, България, Великобритания, Италия, Сърбия и Холандия

Д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания, ще разкрие как работи иновативната концепция MIRCE Science. В основата й e правилната функционалност на съоръжения и сгради. За поуките от реално възникнали аварии в нефтената и газовата индустрия ще говори Ханс ван Селм от Salvetti Foundation (Италия). Експерт от авторитетната Европейска федерация на строителната индустрия (FIEC) ще се фокусира върху дизайна и сградно информационно моделиране като начин за подобряване на сигурността в сградите.

Лекторите ще отделят специално внимание на новостите в проектирането и поддръжката на промишлени съоръжения. Проф. д-р инж. Димитър Назърски от Университета по архитектура, строителство и геодезия ще запознае участниците с подходи за усилване на съоръжения и конструкции при агресивни среди и в случаи на аварии. Как безжичните технологии могат да се интегрират в системи за наблюдение на деформация в мостове, сгради и кули? Валерий Цанов от Скортел ще сподели своя опит по темата.

Акцент ще бъде поставен и върху въпроси, свързани с финансиране на проекти, пътната безопасност като съществен елемент в индустриалната сигурност, инфрачервена термография, мерки за пожарна безопасност.

Сред участниците са водещи имена: Роберт Бош, Коника Минолта Бизнес Солюшънс България, Делта Инструмент, ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов, Dräger Safety България, Трокут Тест Груп, Ита Инженеринг и др. Те ще представят интелигентни системи за сигурност и безопасност; газоспасителна и газоанализаторна апаратура за взривоопасни и токсични вещества; системи за непрекъсваемо аварийно електрозахранване и др.

Cтaнeтe чacт oт „БEЗ aвapии“ и ще имате възможност:

 • Да осъществите контакт с потенциални клиенти, партньори и дистрибутори
 • Да обмените ценен опит с колеги
 • Първи да се запознаете с нови подходи за повишаване на безопасността и за подобряване на рентабилността
 • Да научите как да минимизирате щети в случаи на непредвидени инциденти.


Програма на конференцията Брошура

Свържете се с Виа Експо за повече информация: www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: