Info.Mitnica.com

2015-09-23 10:17:19

 

Info.Mitnica.com е онлайн портал съдържащ актуални новини и информация за текущите митнически режими и процедури, тарифи, преференции, облекчения, забрани, ограничения и нарушения, както и богата база с нормативна уредба и специализирана документация, коментари, анализи. Нашата цел е да поддържаме максимално пълна и актуална база от нормативи, касаещи теорията и практиката в областта на митническия контрол в Р България и Европейския съюз, както и подробни инструкции за практическото им прилагане. За реализацията на проекта е разработена уникална софтуерна платформа, позволяваща оптимално категоризиране на информацията, правейки я достъпна и намираема за широк кръг от потребители. Изградена е олекотена и интуитивна система за навигация и търсене.

http://info.mitnica.com/

 

 

Свързани новини: