Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Информационна агенция БлицИнформационна агенция Блиц

Blitz.bg - най-четеният новинарски сайт.
С най-многобройни читатели и в  секция „Здраве“.
И възможност за таргетирани рекламни послания.
По данни на Google Analytics: blitz.bg има близо 1.8 млн. потребители месечно.
По данни на Gemius, най-голямата агенция за интернет изследвания в Централна и Източна Европа:
- Blitz.bg e българският сайт в категория "Новини" с най-много реални потребители
- Здравната секция на Blitz.bg е четвъртият най-четен здравен сайт у нас,  с близо 150 000 читатели всеки месец.
- Спортната секция на Blitz.bg е третият най-четен български спортен сайт  с над 150 000 читатели всеки месец.
- Секция „За дамите“ е с близо 50 000 читатели месечно, а „Над 55“ – с 45 000 читатели месечно

За реклама:
Таня Иванова
t.ivanova@blitz.bg
0878 467 414
 

С официалното партньорство на:


 

Медиен спонсор: