Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
Интервю с Габор Хевес, изложител на Smart Cities


Г-н Хевес, моля да представите информационната система за интелигентни градове?

Информационната система за интелигентни градове  SCIS има за цел да събере на едно място проекти, разработчици, институции, индустрията и експерти от цяла Европа да обменят данни, опит и ноу-хау и да си сътрудничат за създаването на интелигентни градове и на енергийноефективна градска среда. SCIS представя резултати и добри практики от проекти по инициативата CONCERTO и покани за предложения по Рамковата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“ за насърчаване на внедряването им. С акцент върху интелигентните градове, енергийната ефективност, транспорта и мобилността, както и върху ИКТ, SCIS популяризира решения в областта на устойчивото строителство, възобновяеми енергийни източници за градове, енергийна ефективност и приложения на нисковъглеродни технологии.

Как системата ще допринесе за положителното развитие на интелигентните градове?

SCIS възнамерява да ускори усвояването на иновации и скоростта на обновяване на градовете в областта на енергийната ефективност. Европейската комисия вече е вложила значителни средства за демонстрационни проекти за модернизиране на градския транспорт и  енергийна ефективност в рамките на CONCERTO. Въпреки това тези проекти имат влияние в повечето случаи само на местно ниво, а взаимстването на добрите практики от други градове е все още крайно недостатъчно.  Ето защо Европейската комисия подкрепи стартирането на тази инициатива, за да се улесни разпространението на знания и опит. Чрез създаване на онлайн експертна общност и чрез представяне на данни по удобен за потребителите начин, става лесно за всеки да се информира за текущите инициативи. Разпространяването на резултатите се очаква да допринесе значително за крайната цел - повишаването на енергийната ефективност.

Разкажете ни повече за тенденциите и подкрепящи механизми, които могат да се прилагат в региона на Югоизточна Европа.

Енергийната сигурност и разходите на енергия са ключовите думи с нарастващо значение и в страните от Югоизточна Европа. На национално ниво , особено в Румъния и България, които вече са част от Европейския съюз, има правни задължения за повишаване на енергийната ефективност и на дела на възобновяемите енергийни източници. Необходимо е мерките да бъдат приложени и в градовете, където се провеждат по-голямата част от икономическите дейности. В Югоизточна Европа  ЕЕ е все още под средното равнище за Европа  - регионът трябва да инвестира  приоритетно в жилищното строителство. Именно затова инициативите за интелигентните градове са насочени към качественото на обновяване на сградния фонд.

Като се има предвид днешните цени на енергията и очакваното увеличение в бъдеще, има редица от мерки за енергийна ефективност, които вече са икономически приложими в днешно време. Въпреки това, тъй като те зависят до голяма степен от местните условия и трябва да бъдат тествани в практическа среда, наблюдава се необходимостта от споделяне на ноу-хау в експертната общност. Мисля, че Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за страните от Балканите. Каним всички общински представители, урбанисти, енергийни компании и други заинтересовани страни да се присъединят към онлайн общността.

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: