Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

Покажи Страниците
2016-02-12 09:29:08

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
Интервю с Габор Хевес, изложител на Smart Cities


Г-н Хевес, моля да представите информационната система за интелигентни градове?

Информационната система за интелигентни градове  SCIS има за цел да събере на едно място проекти, разработчици, институции, индустрията и експерти от цяла Европа да обменят данни, опит и ноу-хау и да си сътрудничат за създаването на интелигентни градове и на енергийноефективна градска среда. SCIS представя резултати и добри практики от проекти по инициативата CONCERTO и покани за предложения по Рамковата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“ за насърчаване на внедряването им. С акцент върху интелигентните градове, енергийната ефективност, транспорта и мобилността, както и върху ИКТ, SCIS популяризира решения в областта на устойчивото строителство, възобновяеми енергийни източници за градове, енергийна ефективност и приложения на нисковъглеродни технологии.

Как системата ще допринесе за положителното развитие на интелигентните градове?

SCIS възнамерява да ускори усвояването на иновации и скоростта на обновяване на градовете в областта на енергийната ефективност. Европейската комисия вече е вложила значителни средства за демонстрационни проекти за модернизиране на градския транспорт и  енергийна ефективност в рамките на CONCERTO. Въпреки това тези проекти имат влияние в повечето случаи само на местно ниво, а взаимстването на добрите практики от други градове е все още крайно недостатъчно.  Ето защо Европейската комисия подкрепи стартирането на тази инициатива, за да се улесни разпространението на знания и опит. Чрез създаване на онлайн експертна общност и чрез представяне на данни по удобен за потребителите начин, става лесно за всеки да се информира за текущите инициативи. Разпространяването на резултатите се очаква да допринесе значително за крайната цел - повишаването на енергийната ефективност.

Разкажете ни повече за тенденциите и подкрепящи механизми, които могат да се прилагат в региона на Югоизточна Европа.

Енергийната сигурност и разходите на енергия са ключовите думи с нарастващо значение и в страните от Югоизточна Европа. На национално ниво , особено в Румъния и България, които вече са част от Европейския съюз, има правни задължения за повишаване на енергийната ефективност и на дела на възобновяемите енергийни източници. Необходимо е мерките да бъдат приложени и в градовете, където се провеждат по-голямата част от икономическите дейности. В Югоизточна Европа  ЕЕ е все още под средното равнище за Европа  - регионът трябва да инвестира  приоритетно в жилищното строителство. Именно затова инициативите за интелигентните градове са насочени към качественото на обновяване на сградния фонд.

Като се има предвид днешните цени на енергията и очакваното увеличение в бъдеще, има редица от мерки за енергийна ефективност, които вече са икономически приложими в днешно време. Въпреки това, тъй като те зависят до голяма степен от местните условия и трябва да бъдат тествани в практическа среда, наблюдава се необходимостта от споделяне на ноу-хау в експертната общност. Мисля, че Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за страните от Балканите. Каним всички общински представители, урбанисти, енергийни компании и други заинтересовани страни да се присъединят към онлайн общността.

 

 

 

 

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Под патронажа на:

 

Официален медиен партньор 2017:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ViaExpo