Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни

2016-02-12 09:29:08

Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
Интервю с Габор Хевес, изложител на Smart Cities


Г-н Хевес, моля да представите информационната система за интелигентни градове?

Информационната система за интелигентни градове  SCIS има за цел да събере на едно място проекти, разработчици, институции, индустрията и експерти от цяла Европа да обменят данни, опит и ноу-хау и да си сътрудничат за създаването на интелигентни градове и на енергийноефективна градска среда. SCIS представя резултати и добри практики от проекти по инициативата CONCERTO и покани за предложения по Рамковата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“ за насърчаване на внедряването им. С акцент върху интелигентните градове, енергийната ефективност, транспорта и мобилността, както и върху ИКТ, SCIS популяризира решения в областта на устойчивото строителство, възобновяеми енергийни източници за градове, енергийна ефективност и приложения на нисковъглеродни технологии.

Как системата ще допринесе за положителното развитие на интелигентните градове?

SCIS възнамерява да ускори усвояването на иновации и скоростта на обновяване на градовете в областта на енергийната ефективност. Европейската комисия вече е вложила значителни средства за демонстрационни проекти за модернизиране на градския транспорт и  енергийна ефективност в рамките на CONCERTO. Въпреки това тези проекти имат влияние в повечето случаи само на местно ниво, а взаимстването на добрите практики от други градове е все още крайно недостатъчно.  Ето защо Европейската комисия подкрепи стартирането на тази инициатива, за да се улесни разпространението на знания и опит. Чрез създаване на онлайн експертна общност и чрез представяне на данни по удобен за потребителите начин, става лесно за всеки да се информира за текущите инициативи. Разпространяването на резултатите се очаква да допринесе значително за крайната цел - повишаването на енергийната ефективност.

Разкажете ни повече за тенденциите и подкрепящи механизми, които могат да се прилагат в региона на Югоизточна Европа.

Енергийната сигурност и разходите на енергия са ключовите думи с нарастващо значение и в страните от Югоизточна Европа. На национално ниво , особено в Румъния и България, които вече са част от Европейския съюз, има правни задължения за повишаване на енергийната ефективност и на дела на възобновяемите енергийни източници. Необходимо е мерките да бъдат приложени и в градовете, където се провеждат по-голямата част от икономическите дейности. В Югоизточна Европа  ЕЕ е все още под средното равнище за Европа  - регионът трябва да инвестира  приоритетно в жилищното строителство. Именно затова инициативите за интелигентните градове са насочени към качественото на обновяване на сградния фонд.

Като се има предвид днешните цени на енергията и очакваното увеличение в бъдеще, има редица от мерки за енергийна ефективност, които вече са икономически приложими в днешно време. Въпреки това, тъй като те зависят до голяма степен от местните условия и трябва да бъдат тествани в практическа среда, наблюдава се необходимостта от споделяне на ноу-хау в експертната общност. Мисля, че Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за страните от Балканите. Каним всички общински представители, урбанисти, енергийни компании и други заинтересовани страни да се присъединят към онлайн общността.

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Издание 2019

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор:

   

  ВИП компании: