Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

INNOVAMBIENTE е система за управление на процесите за събиране на битови отпадъци, от стартиране на тези процеси, до извършването на мониторинг на събрания материал


Интервю с инж. Андреа Ди Паскуале, Главен Изпълнителен Директор, INNOVA Consorzio per l’informatica e la Telematica srl

Уважаеми г-н Паскуале, моля, кажете ни как INNOVAMBIENTE помага на общинската администрация да бъде по-близо до гражданите?


Системата INNOVAMBIENTE® е разработена, за да подпомага всички страни, участващи в събирането на общински отпадъци, и да им позволява да си сътрудничат, за да увеличат максимално ползите за всички. В този смисъл общината и гражданите се сближават, тъй като техните цели се превръщат в една обща цел: да се подобри и увеличи диференцираното събиране на отпадъците, за да бъдат по-чисти градовете.

Как системата INNOVAMBIENTE® допринася за намаляване на данъците за събирането на общинските отпадъци?

INNOVAMBIENTE® позволява да се наблюдава общото количество събрани отпадъци и какво е количеството генерирано от всеки отделен гражданин. Колкото по-висок е коефициентът на рециклиране, толкова повече могат да бъдат намалени данъците за съответните граждани за събирането на общинските отпадъци.

Моля, дайте ни пример от Италия, как събирането на отпадъци на принципа «от врата до врата» помага да се увеличи процентът на рециклиране на повече от 60%?

Наличието на системата «от врата до врата» осигурява максимален контрол върху процеса на събиране на общинските отпадъци. Общината, фирмата за събиране на отпадъци и гражданите стават ключови страни в този процес. Гражданите се учат как да разграничват отпадъците и да осъзнават как един отговорен и внимателен подход наистина е в полза на всички.

Резултатите бяха почти незабавни във всички общини, където беше въведена системата INNOVAMBIENTE®. Пример за това е Bitetto, малка община в провинция Bari, която отчете 17,1% през 2016 г., 75,9% през 2017 г., а сега отчита средно около 80%. Bitetto спечели наградата за най-добра община в областта на рециклиране в Италия за 2017 година.Моля, кажете ни повече за други инфомобилни услуги, предлагани от INNOVA

INNOVAMBIENTE® е без съмнение ключовата ни услуга днес. Тя произтича от нашите първоначални инфомобилни услуги. INNOVA предлага услуги за управление на автомобилни флоти, насочени към логистични или транспортни компании, както и решения за обществения транспорт в Матера, при които интелигентни стълбове с надписи на табели информират гражданите относно пристигането на автобусите в реално време на различните спирки в града.

INNOVA обяви ново партньорство с Nica. Бихте ли споделили повече подробности за това?

Споразумението за партньорство се основава на опита на Nica, италиански лидер благодарение на своята система за Планиране Ресурсите на Предприятието ERP Winwaste.net, и на Innova с платформата й INNOVAMBIENTE®, предназначени за мениджъри на услугите по събиране на градските отпадъци.

Имате ли нови партньори в България? Моля, разкажете ни за реализираните и планирани проекти тук или в региона.

Имаме няколко интересни контакта в България, но все още нищо конкретно. Стискаме палци за 2019 година!

 

 

  

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: