Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Иновативен метод за бластиране с мокър абразив GRACO EcoQuip®2
След безброй часове проучвания, инженеринг и тестване Graco прави абразивна бластираща система по-бърза от сухото бластиране, по-лесна за използване и по-надеждна.

Graco са убедени, че EcoQuip®2 ще промени начина, по който мислите за бластирането с мокър абразив.

Предимства:

 • До 92% по-малко прах от традиционните методи за сухо бластиране, което означава по-малко престой и време за почистване;
 • Максимална ефективност на бластиране при 12 Bar;
 • По-бързо от сухото бластиране;
 • Съчетава най-доброто от технологиите EcoQuip®1 и GeoBlaster®;
 • 50% по-голям капацитет на съда от EcoQuip 1;


Приложения:

 • Отстраняване на полиуреа, защитни покрития и окалина;
 • Ремонт и реставрация на бетон;
 • Отстраняване на корозия на арматурата;
 • Отстраняване на ръжда и графити без нараняване на материала;
 • Подготовка на бетонната повърхност;
 • Подготовка на стоманена повърхност;
 • Отстраняване на маркировка;
 • Отстраняване на щетите от сажди и дим.Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: