Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Иновативно ноу-хау и разработки от Австрийския изследователски институт по химия и технологии OFI ще бъдат представени на Конференцията “Превенция от корозия”18


 

 
Интервю с Михаел Бодендорфър, Инспектор Frosio Ниво III

Ръководител отдел Промишлени пластмасови компоненти, свързващи вещества и покрития

Австрийски изследователски институт по химия и технологии OFI

Моля, представете накратко основните моменти на презентацията Ви


Има проекти, при които изискванията по отношение на настройките, химическата среда и други показатели са извънредно високи. Тук са необходими по-специфични проверки за пригодност, поради което се налагат предварителни изпитвания на покритията в лабораторни условия.

Разходите за изпитване на различните покрития преди нанасянето им почти не влияят на разходите за възстановяване на щетите. Лицата, отговорни за вземането на решения, би трябвало да гарантират, че поръчаният продукт или услуга отговаря напълно на неговите изисквания. Тази презентация ще представи стъпките, през които се минава, използвайки действителен проект във Виена - най-големият в света индустриален тунел.

Какви са основните характеристики на продуктите на OFI в областта на корозионната защита?

Ние можем да подпомогнем клиентите си в предотвратяването на щети посредством:
- индивидуални спецификации за предотвратяване на корозията
- тестване на пригодността за специфични натоварвания
- подготовка на планове за поддръжка
- използване на аналитични методи при установяване на щети (оценка на исковете)
Мониторингът и инспекцията на място ще бъдат покрити от OFI.

Какви са предимствата на Вашите технологии и в кои отрасли са приложими?

Нашето уникално технологично предимство (USP) съчетава аналитичното ноу-хау в областта на покритията и като цяло в пластмасовите изделия с практическото му изпълнение на място. Определено бизнес звено в OFI разработва за различни сектори като фармацевтична промишленост, нефтена и газова промишленост, строителна индустрия, автомобилна, железопътна и авиационна индустрия, хранително-вкусова промишленост, пластмасова промишленост и др. Допълнителни ползи за нашите клиенти са синергията към други бизнес звена в OFI като микробна активност или одобряване на употреба при контакт на материалите с храни (свързано с покритията).


 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: