Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Иновации в системите за сигурност и безопасност на Робърт Бош позволяват бърза реакция
Интервю с Михаил Бончев

Г-н Бончев, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“?

„БЕЗ аварии“ е ново събитие с интересно име, което може да се разглежда в много аспекти. Най-важните от тях са как да навременно да предотвратяваме такива събития и как да предпазим хората, намиращи се в опасна среда. Смятаме, че събитие с подобна тематика липсваше и се надяваме да се провежда и в следващите години.

Какви решения и новости ще представите и в кои области имат приложение?
Ще представим решения и новости в сферата на системите за сигурност и безопасност. Ще наблегнем на най-новите ни интелигентни системи за пожароизвестяване, гласова евакуация, видеонаблюдение, контрол на достъп и сигнално-охранителна техника, както и интеграцията между тях. Ще насочим вниманието към най-новите ни функционалности за безопасност, а именно IP камерата AVIOTEC за разпознаване на пожар (пламък и дим), интелигентни пожароизвестителни детектори, IP интеграция между системите за пожароизвестяване, гласова евакуация и функцията Smart Link. В сферата на сигурността ще представим най-новата версия на софтуера за видеомениджмънт BVMS с функция за разпознаване на лица и аналитични функции, IVA вградени в камерите за видеонаблюдение и функцията Camera Trainer, даваща възможност сами да ги обучаваме да извършват различни аналитични дейности.

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?
Както вече казах, основните ползи са предотвратяването на аварии и спасяването на човешкия живот – бързо откриване на събитие, взимане на адекватни мерки и решения, навременна евакуация на хората, както и предпазване на имуществото и непрекъснатостта на производствения процес. Основните аспекти, които ще разгледаме, са бързото откриване на пожар, избягването на фалшиви аларми, интелигентно управление на евакуацията при събитие, управление на контролиране на достъпа в и до обектите, както и умно видеонаблюдение. Някои от нещата ще можете да видите на живо на нашия демонстрационен щанд.

Кои компании са Ваши клиенти?
Като производител на системи за сигурност и безопасност наши директни клиенти са фирми системни интегратори, които на база на нашите продукти и системи изграждат решения, отговарящи на нуждите на крайните клиенти. Те от своя страна са индустриални и производствени предприятия, предприятия в сферата на енергетиката и минната индустрия, летища, гари, метро, умни градски системи, търговки центрове, логистични бази, стадиони и спортни зали, хотели, офис сгради и др. В същото време се стремим да предоставяме знания и достъп до международен опит на проектанти, архитекти, консултанти и проджект мениджъри с цел повишаване на тяхната квалификация и придобиване на поглед върху световните технологии и тенденции при проектирането и изграждането на различните типове обекти.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?
Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. Операциите му са разделени в четири бизнес сектора: мобилни решения, индустриални технологии, петребителски стоки и енергийни и сградни технологии.Като водеща IoT компания, Бош предлага иновативни решения за умни домове, умни градове, свързана мобилност и свързани производства. Използвайки своя опит в сензорните технологии, софтуери и услуги, както и собствения си IoT облак, имаме възможност да предложим на своите клиенти свързани, разнородни решения от един доставчик.


 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: