ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE)
Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE) е създаден с нестопанска цел. Той фокусира своята работа върху независими анализи и разпространение на знания, като подкрепя политиката, базирана на факти, в областта на енергийните характеристики на сградите.

Той е център на експертни познания в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Институтът извършва проучвания, организира събития и прави презентации, за да популяризира новостите. BPIE насърчава подходите за най-добри практики за подобряване на енергийните характеристики на сградите, като негова цел е да превърне сградния фонд в нисковъглеродна и устойчива среда.

За контакти:
http://bpie.eu/

 

 

Свързани новини: