Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление - доверете се на специалистите
Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи за втора поредна година ще се включи в изложението Smart Cities през 2019 г.

Той обхваща компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

Интервю с г-н Попов, Председател на управителния съвет на НКИТЕС.

Г-н Попов, как се роди идеята за създаване на клъстъра?

„Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ или накратко НКИТЕС е нестопанска организация, работеща в частна полза. Към момента членове на клъстъра са 12 български компании и 3 физически лица. Ние, основателите на клъстъра търсихме платформа, чрез която да можем да обединим усилията си с цел да постигнем по-висока ефективност на финансовите и човешки ресурси, които притежава всяка компания. Темата, около която се обединихме е изграждането на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.

Членовете на клъстъра, с финансовия и човешки капацитет, който имат вече са в състояния да проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация мега системи за нуждите на големия бизнес и държавното електронно управление. Консорциумите, които може да изграждаме в рамките на клъстъра осигуряват по-комфортни условия за нашите членове при участие в частни и държавни тържни процедури.

Референтен модел в това направление е участието ни в международен консорциум, който изгражда модела на система за ранно предизвистяване при горски пожари, финансиран от Европейската комисия и консорциума.

По-ефективно се използват финасовите средства за реклама и маркетинг, без които е невъзможно да се популяризира дейността на нашите членове. Създаде се и възможността за изграждане на общи платформи за предоставяне на онлайн услуги на юридически и физически лица.

Нашата организация днес вече e призната от Министерството на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия в класа „Развиващ се клъстър“, което е формална оценка на изградената организация. Има много неща, които трябва да се случат, но всички ние, които членуваме в клъстъра знаем, че сме тръгнали по правилния път.

Вие имате 4 инициативни съвета - Интелигентни транспортни системи, Интелигентни енергийни системи, Системен инженеринг и Проектно управление. Какви са целите на всеки един от тях?

Инициативните съвети са елемент от платформата, която изградихме при създаването на организацията. Идеята за тяхното създаване е : Специалистите в съответните направления, които работят в компаниите, членове на нашия клъстър да седнат на една маса и да помислят как да работят ефективно заедно. Днес ние знаем кои са силните страни на всеки участник от нашия клъстър. Това дава възможност за изграждане на високо ефективни консорциуми при решаване на конкретни задачи.Представете накратко проект, по който работите в момента?

През май 2017 година влязохме в международен консорциум, на който му беше възложена задача от Европейската комисия за изграждането на система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари, като платформа, която не е географски ограничена и да работи в реално време. Проектът е под кодовото наименоване ASPires. Системата интегрира всички модерни технически средства, достъпни на европейския пазар, които могат да се използват за директна или индиректна детекция на пожар. Нашият клъстър се занимава в рамките на този проект с проблемите на детекция на горски пожари, на базата на специализирани камери. Проектът се ръководи от Университета за приложни науки във Фулда, Германия. Участници в проекта са Военната академия на Македония, българските компании ICB и Comicon. Проектът завършва през април 2019 година. Има уеб страница на проекта: https://www.aspires.eu , на която е публикувана подробна информация за проекта и текущия статус. Последното представяне на проекта беше на събитието „Кариера 2018“, организирано от Технически Университет в София. Представените технологии предизвикаха интерес от страна на преподаватели в Университета, а на студентите им стана ясно какво трябва да знаят, за да успеят в бъдеще.

Кои фирми, членуват в НКИТЕС?

Членовете на нашия клъстър са представени на нашия УЕБ портал : https://www.cluster-ites.org. Там има представена кратка анотация на дейността им и връзки към тяхните основни сайтове. Без да спазвам определен ред бих могъл да кажа по едно изречение за всяка една от компаниите, членове на клъстъра:

- КАНТЕК е компания, дългогодишен партньор на Канон. Компанията внедрява високо технологични решения в печатащите системи, системи за сканиране и специализирани документо обработващи системи.
- ТЕКО е компания, която е един от основните партньори на Сименс и се занимава с темите комуникационна инфраструктура, телефонни централи, специализирани камери, сензори и свързани с тях системи за управление.
- ПИМ Прима АД е холдинг, включващ множество компании, работещи в сферата на информационните технологии и партниращи на световно известни производители на хардуерни и сфтуерни системи за управление.
- CSDC. Компанията е партньор на SAP и с консултантите, които има внедрява решенията на SAP в цяла Европа.
- ИНТЕПРО Солюшънс. Компанията интегрира и внедрява високо технологични решения в сферите УЕБ Портали, ИТ инфраструктура, Обучения от сертифицирани инструктори, проектиране, изграждане и съпровождане на системи.
- ДЕМАКС е компания, специализирана в производството на защитени печатни документи и ценни книжа и разбира се специализирани системи за сигурност.
- Технически Университет – София ЕООД, е компания, която е водеща в сферата на разработване и внедряване на модерни технологии в най – разнообразни сфери в индустрията.
- Смарт Брокерс е компания, която разработва и инвестира в технологии за изграждане на „Умни сгради“.
- МУСАТ АД. Компанията е с дългогодишен опит при изграждане и съпровождане на интелигентни системи за управление на транспорта.
- СКОРТЕЛ АД работи в областта на интелигентните системи в коробоплаването и сухоземния транспорт.
- РОКОН АД се занимава с проектиране и изграждане на интелигентни системи в енергетиката.
- Софтуер Груп АД, е известна с високо-технологичните си решения в сферата на финансовото и банково управление. Компанията е една от водещите софтуерни компании в България.

Какви посетители искате да срещнете на щанда си през 2019 г.?

Ние очакваме различни посетители на изложението Smart Cities: Български и европейски компании, които да влязат в клъстъра и да могат да споделят нови съвременни технологии в областите, в които работи клъстъра, Заинтересовани компании, държавни и общински структури, които имат проблеми и търсят нови иновативни технологии за тяхното решаване.
 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: