Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда


Концепцията за интелигентните сгради набира все по-голяма популярност в Югоизточна Европа. Те са синтез от най-модерните технологии, които осигуряват несравним комфорт на обитателите и рентабилност, съчетани с минимално въздействие към околната среда. 50 % по-ниски разходи за енергия и 40 % - за вода, 70 % по-малко отпадъци – това са част от предимствата на интелигентните сгради в цифри в сравнение с конвенционалното строителство, което губи по 270 милиарда евро годишно по данни на Европейската асоциация на производителите на изолации. Инвестициите в устойчиво строителство са приоритет на ЕС, които ще противодействат на задълбочаващата се криза и ще осигурят отлична рентабилност в дългосрочен план.

За първи път в България от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ София, ще се проведе Smart Buildings. Изявата е препратка към световните тенденции и платформа за внедряване на новите технологични постижения в областта на сградната автоматизация и системи за управление на регионално ниво, споделят организаторите от Виа Експо. Интелигентното  строителство не е излишен лукс, а необходимост, колкото по-рано започнем да прилагаме  добрите практики, толкова по-лесно ще изпълним заложените цели, допълват те.

Вече сме свидетели на първите реализирани проекти на устойчиви сгради в България със сертификати LEED, BREEAM и DGNB.

Няколко са тенденциите, които ще определят положителното развитие на пазара в близко бъдеще.

Европейската директива за енергийна ефективност на сградите предвижда от 2021 г. всички нови сгради да имат почти нулево енергийно потребление, като необходимата енергия трябва да се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Само така ЕС ще може да редуцира парниковите газове с 80 % до 2050 г. Експерти прогнозират ръст в сектора на сградно интергирани фотоволтаични покривни, фасадни и прозоречни системи. Очакваните законодателни регулации за улесняване на инсталирането на този вид системи ще доведе до преминаване от централизиран към децентрализиран модел, което ще трансформира сградите от консуматори на енергия в производители.

Изложбата SMART BUILDINGS

Сред участниците са Умен дом, Техем Сървиз и Европейското патентно ведомство.

Изложбените браншове включват автоматизация на сградни инсталации (BAS): аудио- и видео системи, контрол на достъп, комуникационни системи, отопление, вентилация, климатизация, осветление, прозорци и врати; системи за управление и контрол (BMS); софтуер, интеграция на съществуващи системи, проектиране на интелигентни сгради, финансиране и консултантски услуги и др.

Форумът

Организаторите анонсират силно международно присъствие на водещи експерти в програмата на форума: лектори от Европейската комисия - Дирекция Енергетика, Pike Research, Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт за енергийни характеристики на сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите и др. Инвеститори, архитекти, проектанти и представители на държавната администрация ще дискутират широк кръг от теми. 10-те топ тенденции в света, източници на финансиране, възможностите за прилагане на концепцията “Сгради с почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа” и др. ще са акцентите в програмата.

LiftBALKANS  

Тя е паралелна изложба с фокус върху асансьорните съоръжения, ескалатори и свързаните с тях системи и компоненти. Остарелият сграден фонд има голям потенциал за модернизация на съществуващите асансьори или замяната им с нови. Целта на организаторите от Виа Експо е да популяризират новостите в този сектор. Инвестиции в подобен род дейности имат несъмнени предимства: значително намаляване на енергийната консумация, по-голямата сигурност и надеждност за обитателите на сградите.

За повече информация – Виа Експо

www.viaexpo.com

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: