Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда

2013-02-06 10:10:51

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда


Концепцията за интелигентните сгради набира все по-голяма популярност в Югоизточна Европа. Те са синтез от най-модерните технологии, които осигуряват несравним комфорт на обитателите и рентабилност, съчетани с минимално въздействие към околната среда. 50 % по-ниски разходи за енергия и 40 % - за вода, 70 % по-малко отпадъци – това са част от предимствата на интелигентните сгради в цифри в сравнение с конвенционалното строителство, което губи по 270 милиарда евро годишно по данни на Европейската асоциация на производителите на изолации. Инвестициите в устойчиво строителство са приоритет на ЕС, които ще противодействат на задълбочаващата се криза и ще осигурят отлична рентабилност в дългосрочен план.

За първи път в България от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ София, ще се проведе Smart Buildings. Изявата е препратка към световните тенденции и платформа за внедряване на новите технологични постижения в областта на сградната автоматизация и системи за управление на регионално ниво, споделят организаторите от Виа Експо. Интелигентното  строителство не е излишен лукс, а необходимост, колкото по-рано започнем да прилагаме  добрите практики, толкова по-лесно ще изпълним заложените цели, допълват те.

Вече сме свидетели на първите реализирани проекти на устойчиви сгради в България със сертификати LEED, BREEAM и DGNB.

Няколко са тенденциите, които ще определят положителното развитие на пазара в близко бъдеще.

Европейската директива за енергийна ефективност на сградите предвижда от 2021 г. всички нови сгради да имат почти нулево енергийно потребление, като необходимата енергия трябва да се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Само така ЕС ще може да редуцира парниковите газове с 80 % до 2050 г. Експерти прогнозират ръст в сектора на сградно интергирани фотоволтаични покривни, фасадни и прозоречни системи. Очакваните законодателни регулации за улесняване на инсталирането на този вид системи ще доведе до преминаване от централизиран към децентрализиран модел, което ще трансформира сградите от консуматори на енергия в производители.

Изложбата SMART BUILDINGS

Сред участниците са Умен дом, Техем Сървиз и Европейското патентно ведомство.

Изложбените браншове включват автоматизация на сградни инсталации (BAS): аудио- и видео системи, контрол на достъп, комуникационни системи, отопление, вентилация, климатизация, осветление, прозорци и врати; системи за управление и контрол (BMS); софтуер, интеграция на съществуващи системи, проектиране на интелигентни сгради, финансиране и консултантски услуги и др.

Форумът

Организаторите анонсират силно международно присъствие на водещи експерти в програмата на форума: лектори от Европейската комисия - Дирекция Енергетика, Pike Research, Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт за енергийни характеристики на сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите и др. Инвеститори, архитекти, проектанти и представители на държавната администрация ще дискутират широк кръг от теми. 10-те топ тенденции в света, източници на финансиране, възможностите за прилагане на концепцията “Сгради с почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа” и др. ще са акцентите в програмата.

LiftBALKANS  

Тя е паралелна изложба с фокус върху асансьорните съоръжения, ескалатори и свързаните с тях системи и компоненти. Остарелият сграден фонд има голям потенциал за модернизация на съществуващите асансьори или замяната им с нови. Целта на организаторите от Виа Експо е да популяризират новостите в този сектор. Инвестиции в подобен род дейности имат несъмнени предимства: значително намаляване на енергийната консумация, по-голямата сигурност и надеждност за обитателите на сградите.

За повече информация – Виа Експо

www.viaexpo.com

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: