Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса

2013-01-30 13:32:28

Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса


Изложението и конференцията “Smart Building” e събитие без аналог в България. То ще се проведе тази година от 29-ти до 31 май в София. Ще представи добрите световни практики и пазарните възможности за развитие на сградната автоматизация и управление в Югоизточна Европа, ще бъде място за нови партньорства и контакти.

В конферентната програма  ще вземат участие водещи експерти от Европейския алианс на компаниите за енергийна ефективност в сградите, Европейски институт за енергийна ефективност в сградите, Българския съвет за устойчиво развитие и др.

Бизнесът все повече осъзнава предимствата от устойчивото строителство. Изисквания на европейското законодателство за енергийна ефективност и устойчивост, икономическите предимства и високият комфорт привличат все повече инвеститори към реализиране на проекти на зелени сгради в Югоизточна Европа. Интелигентните сгради имат с 50% по-ниски разходи за енергия, отделят 70% по-малко отпадъци, ползват 40% по-малко вода в сравнение с конвенционалното строителство.

През последните години се наблюдават благоприятни тенденции в България по отношение на концепцията на интелигентното строителство. Реалност са няколко сгради, сертифицирани по LEED и DGNB, както и такива в процес на сертифициране по BREEAM.

Представяме ви някои от нашите партньори и се надяваме да намерите интересни факти и браншови новини на техните уеб сайтове.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

 
Изложба     Брошура     Конференция
 
T: 032/ 512 905 |  tanya@viaexpo.com  |  www.viaexpo.com
 
Паралелни събития:
Енергийна ефективност и възобновяема енергия
LiftBalkans – изложба за асансьори и ескалатори

....................................................................................................................................... Институт по енергийна ефективност на сградите (BPIE) - Белгия

Oрганизацията е с основна дейност, посветена на подобряване на EE на сградите в цяла Европа и подпомагане намаляването на CO2 емисии от използваната енергия в тях. BPIE предоставя проучвания в сферата на сградната ЕЕ, изготвя анализи как страните-членки прилагат директивите и дали се разработват съответните политики по изпълнението им.

BPIE наскоро стартира два основни инструмента. База данни за ЕЕ на сградите и за релевантните европейски политики - вкл. енергийна стастистика, законова информация, финансови схеми. Потребителите имат достъп до профилите на страните-членки, специфични параметри, др. Има възможности за съпоставяне на показатели и безплатно сваляне на информация: www.buildingsdata.eu.

BPIE публикува също така и доклад „Сгради с почти нулево енергийно потребление“ в Централна и Източна Европа. В него е разработена пътна карта на Полша, Румъния и България, която ще подпомогне процеса в тези страни към изпълнението на стандарта за сгради с почти нулево потребление и намаляване на енергийното потребление. Анализът се основава на данни от нацианални регистри, икономическите условия и съществуващите политики, подготвен е на различни езици на www.bpie.eu.

....................................................................................................................................... Български съвет за устойчиво развитие

Българският съвет за устойчиво развитие е най-значимата неправителствена  организация в сферата на устойчивото развитие, строителство и  устойчиво градско планиране в България,  официален член на Световния съвет за устойчиво строителство и член на Международния Борд на Директорите в страните от Централна Европа. BGBC e основан и структуриран по международна рамка, спазвайки принципите на прозрачност и споделяйки  мисията и целите на глобална мрежа от Съвети за насърчаване на устойчивото развитие.

Съветът съдейства за налагането на единен стандарт в България за сертифициране на сгради и устойчиви градски структури, разработва и участва в програми на Европейския съюз, свързани с устойчивото развитие и енергийната ефективност; влияе върху развитието и внедряването на устойчиви технологии, като популяризира постиженията в тази област сред архитекти, инвеститори и всички участници в регионалното развитие и благоустройството на местно и държавно ниво, разработва предложения за законодателни промени и стимули за устойчиви проекти на национално и европейско ниво и създава професионални  обучения и споделяне на добри практики.

Организацията работи за интересите на членове си и обществото чрез осигуряване на платформа за диалог с професионалисти, общински и държавни институции и международни партньорски организации.  Нашите членове и партньори са представители на различни сектори  от индустрията, финансови организации, институции, организации с нестопанска цел, университети и представители на бизнеса, производители на материали, архитекти и инженери.

www.bgbc.bg

....................................................................................................................................... Pike Research – САЩ и Великобритания

Pike Research e част от Navigant Consulting’s global Energy Practice. Организацията прави маркетингови проучвания и консултации, предоставя задълбочени анализи на световните пазари за зелени технологии. Методологията на работата на екипа съчетава изследване на бранша, проучване на крайния потребител, оценка на търсенето и технологичните тенденции с оглед получаване на изчерпателна и достоверна информация за секторите на интелигентната енергия, умните мрежи, интелигентните сгради и транспортни мрежи.

www.pikeresearch.com

....................................................................................................................................... Tehnica Instalaţiilor - Румъния

Tehnica Instalaţiilor е специализирано списание за инсталации, което се разпространява безплатно - тираж 15 000, 11 бр. Тематиката обхваща следните направления -  газоснабдяване, отопление, климатизация, охлаждане, електричество, автоматизация, техники за безопасност, противопожарна защита и др. Всяко издание представя последните новости от тези сектори.  Издаваме и списанието Green Energy Supplement, администрираме интернет портала InstalNews.ro.

Нашият екип посещава редица престижни изяви: симпозиуми, технически конференции и специализирани изложения в Румъния, Италия, Германия, Испания и др. Тази година сме медийни партньори на Конгреса и изложбата за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия и Интелигентни сгради, организирани от Виа Експо, и на Moldenergy 2013 - Кишинев, Молдова.

www.tehnicainstalatiilor.ro
и www.instalnews.ro

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Нов доклад на Международната агенция по енергетика: Тенденции във фотоволтаичните приложения 2016 г.
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: